Google+

Loomine

We build connected brands

We are a digital marketing agency

Mis on kodulehe tugi?

Piisavalt imelik, tänapäeval esinev tendents, et mõned kaine mõistusega ärimehed, kes on oma firma arengus jõudnud etapini, kui nad on nõus investeerima oma kodulehe väljatöötamisesse paar tuhat dollarit, on arvamusel, et nende kodulehe jaoks pakutav toe teenus on tüüpiline raha väljapressimine. Kuid, kui asi puudutab ametiauto ülalpidamist, siis auto peab olema alati puhas ning sellest tulenevalt kujundatakse firma kulude eelarve ca 60-100 €\kuus, kontori seadmete hooldamise eelarve on vastavalt 200€\ kuus 10 töökoha kohta; kontoriruumide koristus maksab firmale 50-300 €\kuus; korporatiivsetest vajadustest lähtudes soetatavad paber ja printeri tooner maksavad ettevõttele 90-250 €\kuus jne. Vaatamata sellele, kui jutt jõuab fima maine kujundamiseni Internetis, siis see küsimus jääb milllegipärast tahaplaanile.

Ajaloost: Esimeste kodulehtede omanikud keeldusid kodulehe toe tellimast, põhjendades oma otsust sellega, et nad on ise suutelised enda kodulehele tugi pakkuda. Võimalik, et nii ta reaalselt on, kuid veebiressursi korralik tugi nõuab SUURI AJALISI ja MATERIAALSEID investeeringuid. See on igal juhul nii!!!

Ei piisa sellest, kui Teie lihtsalt määrate oma firma kodulehe administraatorit, olgu see sekretär või süsadminn. Kahtlemata, need inimesed võivad olla Kasulikud Teatud kodulehehaldusega seotud Ülesannete Lahendamisel.  Kuid, paraku praktikas juhtub nii, et nad MITTE KUNAGI SEDA EI TEESüsadminn hommikust saadik õhtuni välja tegeleb oma tööülesannete lahendamisega ja tihtipeale üleüldse elab omaette maailma. Sekretär, aga, väsinud telefonikõnedele vastamast, unistades, et tema laua peal olev paberite hunnik saab millalgi laiali jaolatatud. Mis on kodulehe kohta? Kodulehega tegeletakse natuke hiljem, millalgi tulevikus..

Siis tekibki olukord, kui ühelt poolt on vaja määrata firma maine eest vastutavat isikut, teiselt poolt kindlustada, et veebiressursi loomisesse tehtud rahalised investeeringud oleksid tasuvad. Siis firmajuhtidel tekkib küsimus: „Mismoodi korraldada oma firma kodulehe reanimeerimist?“

Endale küsimust esitade „Kellele tasub usalada oma firma kodulehe tuge?,firmade juhid hakkavad unistama, et nende firmasse asuks tööle asjatundja, kelle jaoks ei ole võõrad HTML, PHP, ASP, MSSQL ning mõnisada veel  taolist lühendit, kes oskaks heal tasemel vene keelt, poleks sugugi halb, kui inglise keel oleks tal suus; kes oskaks nõutaval tasandil graafiliste rakendustega toimetada, kes oleks hea maitsega, oskaks pildistada, animeerida ning kindlasti oleks hea positsioneerimises. Keda tööle palgata?

Olles vaadanud mõnikümne kandiderijate elulood üle, kellest enamik on üliõpilased või eakad programmeerijad  (kes on teadmata põhjusel töötud), firma juht valib sobiva kandidaadi välja. Jah, küll see saab hakkama! Kuid aga,  jõudes kandideerija palgasoovini „alates 1200 EUR + motivatsiooni pakett + 35 päeva puhkust“, hakkab ta murelikult mõtlema, et mis järgmise aasta eelarve kärpimised peaks läbiviima, nii, et saaks endale lubada soovitud töötaja palkamist. Lõppkokkuvõttes jõuab ta järelduseni välja, et koduleht annab oodata: „Oh Jumal küll neid tuhandeid inimesi, kes meie pakutava teenuse/ toote ostjad. Kuidagi ju saime  ilma e-müügita elatud.“

Selleks et taolisi olukordi vältida, tasub meeles pidada, et Interneti lahenduste turul on professionaalseid firmasid, kes pakub kodule toe teenuseid. Need teenusepakkujad raha väljapressimisega ei tegele, vaid hoopiski vastupidi, hoiavad Teie rahast kokku, maandavad peavalu, pakuvad Teie firmale korraliku esindamise teetust ning üleüldse pakuvad professionaalset teenust.

Hind on oluline tegur nii kliendi, kui ka teenuse pakkuja jaoks.PixelLab on väljatöötanud klienditoe teenust, tänu millele teenuste omahind on tunduvalt madalam,  kui paljudel teistel teenusepakkujatel. Praeguseks on PixelLab endale saan on piisavalt hea ressurss, et pakkuda kvaliteetset ja operatiivset tugi meie klientidele.

Kodulehe informatsiooniline tugi sisaldab:

Süsteemi uute lehekülgede loomine;

Info kohandamine kujul, mis on sobiv Interneti jaoks;

Kodulehe interaktiivsete alamsüsteemide juhtimine (foorumid, KKK, uudiste ribad jne);

Kodulehe sisu aktuaalsuse jälgimine;

Kodulehe tekstide tõlkimisteenus võõrkeeltesse ning internet projektide tõlkeline tugi;

Lähtetekstide skaneerimine, toimetamine ja tuvastamine.

Kodule disaini tugi sisaldab:

Uute alamjagude loomine

Süsteemi disaini muutmine

Foto teenus

Kodulehe tehniline tugi sisaldab:

Domeeni nimede registreerimine ja tugi;

Teise hostingu domeenide transfeer;

Andmete varukoopiate loomine (backup);

Süsteemi tehniline seire;

Posti teenus (email);

Kodulehe arendamise teenused sisaldavad:

Süsteemi uue kontseptsiooni loomine ja selle arendamine ning vajaminevate uuenduste rakendamine;

Uute funktsionaalsete alamsüsteemide loomine;

Promo-veebilehtede ja mini-saitide loomine;

Süsteemi tehnoloogiate kasutamise analüüs ja parandamisettepanekute tegemine;

Koolitamisteenused sisaldavad:

Kodulehega toimetamise tutvustamine kliendi töötajatele;

Informatsiooni halduse süsteemi tutvustamine kliendi töötajatele

Tekstide toimetamine teenused sisaldavad:

Tekstide toimetamine

Kodulehtede tõlkeline tugi

Tugi teenus on Teie ressurssi elutsükli lahutamatu osa!

Meie eelised:

Püsiklientide lojaalsusprogramm;

Soodustused, kui makstakse mõned kuud ette;

Teie isiklik haldur;

Aruandluse süsteem;

 

JoomShaper